UPOZORNĚNÍ pro strávníky a rodiče žáků

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě, nelze jí uchovávat.

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 13:00 hod. osobně v kanceláři stravovací referentky, mailem stravne @ sjhorni.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 543 211 871.

Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).

Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní jídelny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel nedoporučujeme.

Obědy do jídlonosičů se vydávají ve školní kuchyni v době od 11:00 – 11:30 hodin.

Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů):
žák 6-10 let    59,- Kč/1 oběd
žák 11-14 let    61,- Kč/1 oběd
žák nad 15 let    63,- Kč/1 oběd

číslo účtu: 13632621/0100 

ZŠ oběd: 

7-10 let :    28 Kč

11- 14 let :   30 Kč

15+  : 32 Kč

svačina : 15 Kč

ceník stravování MŠ:

3-6 let  40 Kč/den

7 let     46 Kč/den

Platnost od 1. 9. 2020

Bc. Iva Vyskočilová
ředitelka školní jídelny