UPOZORNĚNÍ pro strávníky a rodiče žáků

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě, nelze jí uchovávat.

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 13:00 hod. osobně v kanceláři stravovací referentky, mailem stravne @ sjhorni.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 543 211 871.

Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).

Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní jídelny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel nedoporučujeme.

Obědy do jídlonosičů se vydávají ve školní kuchyni v době od 11:00 – 11:30 hodin.

Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů):
žák 6-10 let 55,- Kč/1 oběd
žák 11-14 let 57,- Kč/1 oběd
žák nad 15 let 59,- Kč/1 oběd

Platnost od 2. 9. 2013

Bc. Iva Vyskočilová
ředitelka školní jídelny