INFORMACE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

03. 08. 2022

ÚŘEDNÍ HODINY V SRPNU 2022 :

 30.8. 10:00 - 12:00 a 31.8. 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Strava vydávaná do jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě, nelze jí uchovávat.

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

Při nepřítomnosti strávníka si strávník stravu odhlašuje i přihlašuje den předem do 13:00 hod. osobně v kanceláři stravovacího  referenta, mailem stravne @ sjhorni.cz nebo telefonicky na telefonním čísle 543 211 871.

Při onemocnění není možné odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119). Do jídlonosiče se poskytuje strava pro žáka za cenu potravin pouze v 1. den nemoci, kdy se strávník odhlásí (§ 4 odst. 9 vyhl. č. 107/2005 Sb).

Upozorňujeme Vás, že v případě odběru jídla mimo prostor školní jídelny, je nutné si přinést pro tento účel tzv. jídlonosič.

Z bezpečnostních a hygienických důvodů jiný způsob odběru teplých jídel nedoporučujeme.

Obědy do jídlonosičů se vydávají ve školní kuchyni v době od 11:00 – 11:30 hodin.

Pokud mají rodiče zájem odebírat pro dítě stravu i další dny nemoci, musí za tyto dny uhradit plnou cenu oběda (včetně ostatních nákladů):
žák 6-10 let    59,- Kč/1 oběd
žák 11-14 let    61,- Kč/1 oběd
žák nad 15 let    63,- Kč/1 oběd
při platbě zadejte číslo účtu: 13632621/0100 + variabilní symbol

ZŠ oběd: 

7-10 let :    33 Kč

11- 14 let :   35 Kč

15+  : 37 Kč

svačina : 16 Kč

ceník stravování MŠ:

3-6 let  48 Kč/den

7 let     54 Kč/den

Platnost od 1. 08. 2022

Bc. Iva Vyskočilová
ředitelka školní jídelny

Naši partneři

partner-bogar.jpg
partner-sady-liskovec.jpg
partner-kids.jpg
partner-pomoc.jpg